ROTAČNÉ ZVÁRACIE PRACOVISKO

Rotujúce zváracie pracovisko umožňuje zváračom rotovať zváracie súčasti, čo zvyšuje flexibilitu a presnosť pri zváraní z rôznych uhlov a perspektív. Ideálne pre veľké a komplexné kovové súčasti, zabezpečuje rýchlejšie a presnejšie dokončenie práce s väčšou ergonómiou pre zváračov.

Date: