ZAKRYTOVANÉ ZVÁRACIE PRACOVISKO

Zakrytované zváracie pracovisko je bezpečné a kontrolované prostredie, kde sa vykonáva zváracia práca. Navrhnuté je s ohľadom na minimalizovanie rizika a poskytovanie optimálnych podmienok pre zváračov, čo zvyšuje kvalitu ich práce a znižuje vystavenie nebezpečným faktorom. Používa sa najmä v priemyselných odvetviach, ako sú automobilový, letecký a lodný priemysel.

Date: